+30 2310 818488 +30 6972 891724

Ουροροομετρία

Η μέτρηση της ροής των ούρων ονομάζεται ουροροομετρία και αποτελεί την πιο κοινή και απλή ουροδυναμική εξέταση, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα της ούρησης.

Ο ουροδυναμικός έλεγχος συναντάται πολλές φορές και με τους όρους ροομετρία, ροομέτρηση, ροόγραμμα, ουροομέτρηση.

Στην πράξη η ουροροομετρία είναι μία μη επεμβατική και ανώδυνη εξέταση που λαμβάνει χώρα στο ιατρείο του ουρολόγου, καθώς ο εξεταζόμενος ουρεί εντός ενός μηχανήματος, το οποίο μετράει, εντός λίγων λεπτών, τη ροή των ούρων ενώ διέρχονται μέσα από αυτό. Επίσης, συνηθίζεται να μετριέται και το υπόλειμμα των ούρων, το λεγόμενο Post Void Residual.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια της εξέτασης καταγράφεται με τη μορφή καμπύλης ο όγκος των ούρων, τα οποία διατρέχουν το μηχάνημα, ώστε να εκτιμηθεί η μέση και η μέγιστη ροή των ούρων, η διάρκεια της ούρησης, ο χρόνος επίτευξης της μέγιστης ροής, ο τύπος της καμπύλης ούρησης, όπως επίσης μπορεί να μετρηθεί και η λειτουργική χωρητικότητα της κύστης.

Όταν η μέγιστη ροή είναι φυσιολογική τότε οι τιμές στα αποτελέσματα κυμαίνονται από 16 έως 25 ml/sec για τους άνδρες και έως 30 ml/sec για τις γυναίκες, δεδομένου ότι το μικρότερο μήκος ουρήθρας των γυναικών σημαίνει και μικρότερη αντίσταση στη ροή των ούρων. Παράλληλα, μια φυσιολογική διάρκεια ούρησης που συνδυάζεται με φυσιολογική χωρητικότητα κύστης κυμαίνεται από 20 έως 30 sec, ενώ η φυσιολογική καμπύλη έχει το σχήμα «καμπάνας».

Η καταγραφή αποβαλλόμενου όγκου ούρων από 150 ml έως 200 ml αποτελεί ένα καλό αποτέλεσμα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μικρότεροι όγκοι αποβαλλόμενων ούρων δεν καταγράφονται ως φυσιολογικοί, αναλόγως των συμπτωμάτων του ασθενούς και τη χωρητικότητα της κύστης.

Σε ποιες περιπτώσεις συστήνεται η ουροροομετρία

Στην περίπτωση που ο ασθενής αναφέρει συμπτώματα στο κατώτερο ουροποιητικό σύστημα, μία από τις εξετάσεις που συστήνονται είναι η ουροροομετρία. Ο σκοπός είναι να λάβει ο ουρολόγος σημαντικά συμπεράσματα για τη διάγνωση της δυσκολίας ούρησης και της ακράτειας ούρων, ενώ η εξέταση αποτελεί μια καλή πρακτική συχνής παρακολούθησης της υπερπλασίας του προστάτη.

Συνοπτικά η ουροροομετρία συστήνεται όταν ο ασθενής:

  1. Δυσκολεύεται στην ούρηση
  2. Νιώθει ότι δεν έχει αδειάσει η κύστη του μετά την ούρηση
  3. Έχει συχνουρία
  4. Υποφέρει από επιτακτικότητα
  5. Αναφέρει νυκτουρία

Σε κάθε περίπτωση η ουροροομετρία διενεργείται πριν ακολουθήσει άλλη θεραπευτική αγωγή.

Η προετοιμασία για την εξέταση

Η ουροροομετρία γίνεται κατόπιν ραντεβού, ώστε να διατίθεται χρόνος στην περίπτωση που η ούρηση δεν είναι αντιπροσωπευτική ή ανακύψει τεχνικό σφάλμα.

Γενικώς ο εξεταζόμενος λαμβάνει την οδηγία να καταναλώσει 2-3 ποτήρια νερό μία ώρα πριν την εξέταση, ώστε όταν προσέλθει στον ιατρό η κύστη του να είναι γεμάτη και να νιώθει την ανάγκη να ουρήσει. Βέβαια, αναλόγως των συμπτωμάτων που έχει προαναφέρει ο ασθενής, ο ουρολόγος προσαρμόζει τις παραπάνω οδηγίες.

Αφότου ο ασθενής υποβληθεί στην εξέταση, κατά την οποία καλείται να μη σφίγγεται και να στοχεύει σε ένα σημείο, ο ουρολόγος τον ρωτάει εάν ούρησε όπως συνήθως.