+30 2310 818488 +30 6972 891724

Ουροδυναμικός Έλεγχος

Για να αξιολογήσει ο ουρολόγος την κατάσταση του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος είθισται να προτείνεται ο ουροδυναμικός έλεγχος, η παρακλινική εξέταση που μελετά τη λειτουργία της κύστης και του σφιγκτηριακού μηχανισμού τόσο κατά την πλήρωση όσο και κατά την κένωση.

Ειδικότερα, η εξέταση κρίνεται απαραίτητη στις περιπτώσεις νευρογενούς κύστης, ακράτειας ούρων ή όταν ερευνάται το ενεχόμενο υποκυστικής απόφραξης ή υποβαθμισμένης απόδοσης του εξωστήρα.

Με τον ουροδυναμικό έλεγχο μετριέται η πίεση στο εσωτερικό της κύστης και η ροή των ούρων. Η πίεση μπορεί να αποτελεί αίτιο για την ακράτεια ούρων και η ροή των ούρων μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την υποβαθμισμένη απόδοση του εξωστήρα ή το ενδεχόμενο να υφίσταται απόφραξη. Σε αυτό το πλαίσιο ο ουροδυναμικός έλεγχος περιλαμβάνει μία σειρά εξετάσεων, όπως η ουροροομετρία, η μελέτη της πίεσης της ροής, η κυστεομανομετρία, η προφιλομετρία ουρήθρας και το ηλεκτρομυογράφημα.

Πώς διενεργείται ο ουροδυναμικός έλεγχος

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο ασθενής τοποθετείται σε θέση που ορίζεται από την περίπτωσή του. Ακολούθως εισάγονται λεπτοί καθετήρες από την ουρήθρα και το ορθό, ενώ όσα ούρα τυχόν διαφύγουν ή ουρήσει ο ασθενής θα καταλήξουν στο ροόμετρο. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ηλεκτρομυογραφία σφιγκτήρων πυελικού εδάφους, τότε ο ιατρός τοποθετεί αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο περίνεο, ενώ όταν πρόκειται για νευρογενή κύστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρόδια με βελόνες.

Έπειτα γεμίζει σταδιακά η κύστη του εξεταζόμενου διαμέσου αντλίας και του καθετήρα, διαδικασία η οποία καταγράφει τις πιέσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα στην κύστη και βέβαια ενδεχόμενη απώλεια ούρων. Ταυτόχρονα, ο ασθενής δηλώνει στον ιατρό πόσο έντονα θέλει να ουρήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης. Μόλις η κύστη γεμίσει, τότε ο ιατρός παρακινεί τον ασθενή να ουρήσει μέσω του καθετήρα, οπότε καθίσταται δυνατή η μέτρηση της πίεσης για να συσχετιστεί με τη ροή των ούρων.

Πότε προτείνεται ο ουροδυναμικός έλεγχος

Βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας όταν ο ουροδυναμικός έλεγχος δύναται να τροποποιήσει τη θεραπευτική προσέγγιση ή είναι απαραίτητος για να αποσαφηνιστεί η δυσλειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού σε νευρολογικούς ασθενείς, τότε προτείνεται να εκτελείται ο έλεγχος.

Συνοπτικά ο ουροδυναμικός έλεγχος συστήνεται όταν:

Τι να κάνετε πριν τον ουροδυναμικό έλεγχο

Είθισται οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί σε υπερηχογράφημα νεφρών – κύστης.