+30 2310 818488 +30 6972 891724

Βιοψία Προστάτη (Περινεϊκή με τεχνολογία Fusion)

Ο καρκίνος του προστάτη απασχολεί ολοένα και περισσότερο μεγάλο κομμάτι του ανδρικού πληθυσμού, κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, και η έγκαιρη διάγνωσή του αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Η πιο πρωτοποριακή μέθοδος εντοπισμού, διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου του προστάτη είναι η βιοψία με τη χρήση της τεχνολογίας Fusion. Η εν λόγω μέθοδος βασίζεται σε χαρακτηριστικά 3D και αξιοποιεί τεχνολογία σύντηξης με υβριδική εικόνα (fusion) αντί της γνωστικής βιοψίας (cognitive fusion). Βάσει της επιστημονικής βιβλιογραφίας η γνωστική βιοψία επιτυγχάνει πολύ χαμηλότερα ποσοστά ακριβούς διάγνωσης σε καίριους, κλινικά, καρκίνους. Στην πράξη η fusion τεχνολογία εγγυάται διάγνωση για 9 στα 10 διερευνώμενα περιστατικά.

Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου, η βιοψία fusion αξιοποιεί τα δεδομένα που λαμβάνει από την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στοχευμένης λήψης δείγματος για βιοψία από ύποπτες περιοχές, διαμέσου της σύντηξης των τόμων της μαγνητικής με τις υπερηχογραφικές εικόνες και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βασικό προτέρημα της βιοψίας Fusion του προστάτη είναι ακριβώς η δυνατότητα σύντηξης των εικόνων του διορθικού υπερηχογραφήματος με τις εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας που διενεργείται στο προεγχειρητικό στάδιο. Αυτό το δεδομένο σημαίνει ότι εξαλείφονται οι πιθανότητες ανακριβούς διάγνωσης.

Άλλο ένα πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι μειώνεται η πιθανότητα να παραλειφθεί ο εντοπισμός υφιστάμενου καρκινικού όγκου. Ακόμα, η βιοψία Fusion προστάτη χαρτογραφεί σύσσωμες τις ύποπτες περιοχές του, εγγυάται την ενεργή παρακολούθηση των ασθενών με μη κλινικά σημαίνον καρκίνωμα και παρέχει δυνατότητες στοχευμένης θεραπείας. Ταυτόχρονα όσοι ασθενείς είχαν υποβληθεί στο παρελθόν σε βιοψίες οι οποίες δεν παρήγαγαν αξιόπιστα αποτελέσματα, μπορούν να δοκιμάσουν τη βιοψία Fusion του προστάτη με ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.

Τέλος, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι παρόλο που ο καρκίνος του προστάτη είναι μία ασθένεια με αργή εξέλιξη, εντούτοις η εγρήγορση, η έγκαιρη διάγνωση οδηγούν στην αποτελεσματική αντιμετώπισή του.